Ime podjetja
Avto Debevc, PE Trzin
Sedež podjetja
Ljubljanska 15a
SI-1236 Trzin
Pravna oblika
Telefon:
+386 1 564 42 77
Faks:
+386 1 564 14 73
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
Povezava banke
Številka banke
Številka računa
IBAN: