Ime podjetja
Avto Debevc d.o.o.
Avto Debevc
Sedež podjetja
Ljubljanska 15a
1236 Trzin
Pravna oblika
Telefon:
+386 1 56 42 388
Faks:
+386 1 56 41 473
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
IBAN:
BIC
GISA - Zahl: